HomePageTuyển dụng


Tuyển 01 nhân viên kỹ thuật điện làm việc tại Hà Nội    (12/12/2023)

Công ty cổ phần K. Hệ thống cần tuyển 01 nhân viên kỹ thuật điện tại Hà Nội


Tuyển 02 vị trí tư vấn kế toán làm việc tại Hồ Chí Minh    (3/22/2023)

Công ty cổ phần K. Hệ thống tuyển 02 nhân viên tư vấn kế toán làm việc tại Hồ Chí Minh


Tuyển 03 Android developer part time tại Hà Nội    (1/19/2023)

Công ty cổ phần K. Hệ thống cần tuyển Androif developer part time tại Hà Nội


Tuyển 01 vị trí lập trình viên làm việc tại Hồ Chí Minh    (12/29/2022)

Công ty cổ phần K. Hệ thống cần tuyển 01 lập trình viên tại Hồ Chí Minh


(Fresher) Tuyển 01 IT    (10/25/2022)

Công ty cổ phần K. Hệ thống tuyển 01 IT làm việc tại Hà Nội


Tuyển 10 vị trí lập trình viên làm việc tại Đà Nẵng    (10/10/2022)

Công ty cổ phần K. Hệ thống có vốn 100% Hàn Quốc, công ty mẹ là Younglimwon Soft Lab cần tuyển 10 lập trình viên ngôn ngữ .Net


Tuyển 03 Android developer tại Hà Nội    (9/15/2022)

Công ty cổ phần K. Hệ thống cần tuyển 03 lập trình viên ngôn ngữ Android


Page :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

Designed by @Vnitc  , Allright reserved

K.SYSTEM. JSC. Representative: Mr Kim Jin Hwan.

Head Office : 6th Floor, CT1 C14 Bac Ha Building, To Huu, Ha Noi

Representative Office: Room SAV7-01.01 1st Floor, Tower 7, The Sun Avenue Building, 28 Mai Chi Tho Str, An Phu ward, District 2, HCMC
Business registration/Tax Code: 0103089225 issued on 08/12/2008 on Hanoi Authority for Planning and investment.

Tel : (024) 36374068 | (024) 35624727      Fax : (024) 36374067 Email:support@ksystem.vn